Projekt 4
Eksamens projekt - Portfolio

I det sidste projekt på 1. semester, som også er vores eksamens projekt, fik vi til opgave at lave redesign og en opdatering af vores portfolio. Dvs vi skulle kode en hel ny side i HTML/CSS, som fremover skal være vores portfolio/website. Mit resultat af dette er hele denne side du kigger rundt på nu. Dette site skal dokumentere mine evner inden for fagområderne; design og visualisering samt interaktionsudvkling. Under opdateringen af portfolioet fik vi også til opgave at lave et remake af de andre projekter vi har haft. Dette kan ses under fanen 'portfolio'.