Projekt 1
Websiteprojekt - uddannelseskampagne

Dette projekt gik ud på at vi skulle lave et kampagne site omhandlende uddannelsestilbud til de ledige.
På dette site skulle der stå noget omkring:
Hvilke mulige uddannelser der findes, på baggrund af de kvalifikationer den enkelte har.
Hvor kan man få uddannelserne.
Hvordan man søger uddannelserne.
Hvilke økonomisk støtte kan man få.

Det færdige produkt kan ses her: Karriere Guide