Jeg har indrettet dette website, som mit personlige portfolio, i forbindelse med min uddannelse på Copenhagen Business Academy, hvor jeg læser til multimediedesigner. Mit design er bygget op af HTML, CSS og en smule JavaScript. Desuden har jeg brugt værktøjerne Flash, Photoshop og Illustrator. Jeg forventer at videreudvikle mit webdesign, i takt med at jeg løbende tilegner mig nye kompetencer gennem min uddannelse.

Her under portfolio kan du se de resultater af de forskellige opgaver vi har fået udleveret. Portfolien vil fremover blive opdateret med nye gennemførte projekter.